HOME
Grünbauer BV
™  Sterk in staal!  ®
Terug naar de    
vorige pagina
inhoudsopgave

Berekening van geďntegreerde stalen vloerliggers

Volgens voorschrift

Een essentiële stap in de totstandkoming van willekeurig welk gebouw is de berekening, of scherper geformuleerd, de toetsing aan de vigerende eisen en voorschriften voor sterkte en stabiliteit. Voor een dergelijke toetsing beschikt de constructeur over toegesneden rekensoftware. De complete bij de toetsing te volgen procedure is vastgelegd in NEN 6770 (TGB 1990 Staalconstructies). Vanzelfsprekend zijn er over dit onderwerp ook de nodige artikelen en boeken in de vakpers verschenen.

Laten we ons binnen het kader van deze website echter beperken tot enkele meer algemene notities. Voor dieper gravende informatie zie men de literatuur. Zeer bruikbaar zijn hierbij de volgende twee artikelen:

1.   Verburg, W.H.; Geďntegreerde liggers: rekenmodel voor de doorsnedecontrole volgens NEN 6770; Bouwen met Staal, 107 (1992)
2. Bogaard, A.W.A.M.J. van de; Geďntegreerde stalen liggers, prestatie-eisen en verificatie-procedure; Bouwen met Staal, 114 (1993)

Werkwijze

De te gebruiken afmetingen van de vloerliggers worden bepaald door de voorkomende belastingen. Meestal worden geďntegreerde vloerliggers als enkelveld-liggers toegepast. Ze hangen tussen de verticaal doorlopende kolommen en zijn volledig statisch bepaald. Onzuiverheden en zettingen in de skeletconstructie kunnen geen spanningsconcentraties veroorzaken. En, niet te onderschatten voordeel: de montage is relatief eenvoudig. Dergeljke liggers zijn eenvoudiger te berekenen dan meerveld-liggers, al dan niet statisch onbepaald. Overigens is ook de montage van meerveld-liggers complexer. Bij goed ontwerp kunnen meerveld-liggers echter wat lichter uitvallen dan enkelvelds.

Bij de berekening van de vloerliggers wordt naar een tweetal criteria gekeken: vervorming en bezwijkkans. Aan beide worden minimum-eisen gesteld. Daarnaast worden ook aan de brandwerendheid eisen gesteld. Uit de eerstgenoemde eisen volgt de berekeningswijze van de ligger. Bij enkelveld-liggers worden gemeenlijk in het midden van de overspanning berekend: maximale doorbuiging; maximale ideële spanning in de onderflens; sterkte van de onderflens in dwarsrichting en sterkte van de liggerdoorsnede. Daarnaast wordt ter plaatse van de oplegging de dwarskracht berekend. Al deze grootheden moeten aan de geformuleerde eisen voldoen. Bij meerveld-liggers zijn de berekeningen aanzienlijk gecompliceerder.

Uit de berekening volgt, na toetsing op de verschillende criteria, en na keuze van het gewenste liggertype, hoe de liggers moeten worden gedimensioneerd. Pas hierna kan het uitontwerpen en detailleren van bijvoorbeeld de opleggingen aanvangen.

Voor het dimensioneren maakt men gebruik van tabellen met de relevante liggergegevens. Wij bieden een vijftal tabellen voor de verschillende liggertypen:

Toelichting
Grünbauer THQ (recht) en THQ (schuin) hoedliggers
SFB-liggers op basis van Europese profielen
SFB-liggers op basis van Engelse profielen
IFB-liggers type a
IFB-liggers type b

©     Tel (+31) (0)20 6990300  e-mail info@grunbauer.nl TOP