HOME
Grünbauer BV
™  Sterk in staal!  ®
Terug naar de    
vorige pagina
inhoudsopgave

Brandwerende bekleding van geïntegreerde stalen vloerliggers

De rode haan!

Bij brand loopt een staalconstructie risico. Wanneer het staal te heet zou worden, kan het onder de normale ontwerpbelasting dusdanig vervormen, dat de constructie bezwijkt. Omdat de stalen liggers van een geïntegreerde vloerconstructie goeddeels door beton omgeven zijn - alleen de onderflens ligt immers bloot - hebben dit soort vloeren zonder meer een brandwerendheid van 30 minuten. Voor een gebouw met één enkele bouwlaag is dat in de meeste gevallen toereikend. Voor gebouwen met meer bouwlagen gelden overwegend zwaardere eisen. Dan moeten de onderflenzen van de vloerliggers dus brandwerend worden bekleed.

Een dergelijke bekleding op het staal vertraagt het opwarmen tijdens een brand aanzienlijk. Op deze wijze wordt de tijdsduur tussen het tijdstip van ontstaan van de brand en het tijdstip van bezwijken verlengd. Met een goed ontworpen en aangebrachte bekleding kan het bezwijkmoment uren worden opgeschoven. Overigens is bij het aanbrengen van een brandwerende bekleding speciale zorg te besteden aan de doorvoeren van kabels, leidingen, pijpen en buizen. Deze vormen namelijk makkelijk warmtelekken in de bekleding. Ze worden voorkomen met speciale brandmanchetten. Ook de aansluitingen van kolommen en liggers behoeven aandacht.

Welke bekledingsmaterialen kent men zoal?

Asbest zou een ideaal bekledingsmateriaal zijn, maar het is al jaren uit den boze, vanwege de gevaren die de minuscule asbestvezeltjes meebrengen voor de gezondheid.

Bekleding op gips- of cementbasis

Een brandwerende bekleding op gips- of cementbasis wordt meestal door spuiten naadloos aangebracht. Soms is het handiger om gipsplaten, schaaldelen of andere kant-en-klare vormstukken te gebruiken. Spuitpleister vind je bijvoorbeeld als bekleding van stalen liggers, kolomkoppen, stalen daken en staalplaat-betonvloeren. Zonodig dient de pleisterlaag te worden gewapend met gaas.

Het aanbrengen van spuitpleister is een lastig werkje, dat speciaal daarvoor ontwikkelde spuitapparatuur vergt. Het kan vanzelfsprekend alleen ter plaatse worden uitgevoerd, en dat is, logistiek gezien, stukken minder gunstig.

Bekleding op steenwolbasis

Met een bekleding op steenwolbasis - bijvoorbeeld Rockwool brandplaat 756 CONLIT P 150 - kan een brandwerendheid tot 240 minuten bereikt worden. Deze brandwerende laag brengen wij bij voorkeur al in de fabriek aan. De liggers worden dan dus kant-en-klaar op de bouw aangevoerd en vergen géén afwerking na de montage. Gunstig voor het soepel verlopen van de bouw! Essentieel voor het welslagen hiervan is, dat tijdens het transport naar de bouwplaats, het inhijsen en de montage geen beschadigingen aan de bekleding ontstaan. Deze zouden immers ter plaatse moeten worden "gerepareerd". Wij adviseren daarom, het gepatenteerde Grünbauer transport- en montagesysteem aan te wenden.

Een verder niet te bagatelliseren voordeel is de lage kostprijs van de steenwolbekleding.

Op de website van Rockwool is informatie te vinden over dit materiaal. Ga op de startpagina van deze site naar de zoekfunctie ("search" in de linkerkolom onderaan) en zoek met de termen "brandwerend" en "staalconstructies".

De desgewenst gecacheerde (stofvrij!) isolatieplaat wordt meestal met stalen nagels op de ligger geschoten. Onderlegringen beschermen hierbij de steenwol. Ook lijmen is mogelijk. Voor het isoleren wordt de ligger ondersteboven gelegd, zodat er onderhands gewerkt kan worden. Dat is zeer bevorderlijk voor de kwaliteit en nauwkeurigheid van het werk. Bij petliggers wordt tegelijkertijd ook de stalen buitenrand afgewerkt. Deze blijft immers vrij van de betonafwerklaag.

De ligger wordt na het aanbrengen van de brandwerende bekleding teruggedraaid in de normale stand en gelijk op transportjukken geplaatst. Hierop blijft hij rusten tot aan het uiteindelijke inhijsen in het gebouw-in-aanbouw.


Opschuimende verf

Wordt er geen extreme brandwerendheid geeist en/of worden er hoge esthetische eisen gesteld, dan kan een schuimvormend coatingsysteem op dispersiebasis toegepast worden. Hiermede is een brandwerendheid tot 120 minuten bereikbaar. Het voordeel van deze bekleding is, dat het materiaal weinig weegt en in een dunne laag wordt opgelegd. De bekleding is naadloos en in vele kleuren leverbaar.

Informatie omtrent dit type bekleding vindt men bijvoorbeeld op de website van Friesland Coatings, de Benelux-importeur van Omnifire® brandvertragende verfsystemen. Op deze website wordt uitgebreid ingegaan op onder meer eigenschappen en verwerking van de Omnifire-coating.

Ook deze coating brengen wij bij voorkeur reeds in de fabriek aan, zodat de liggers kant-en-klaar op de bouw aangevoerd worden. Ze behoeven géén afwerking na de montage. Wij adviseren het gepatenteerde Grünbauer transport- en montagesysteem om beschadigingen tijdens transport, inhijsen en montage te verhinderen.

Aanbrengen in de fabriek

Nogmaals, wij suggereren om een steenwolbekleding of een coating met opschuimende verf al prefab in de fabriek aan te brengen. Zolang het Grünbauer transport- en montagesysteem wordt toegepast, ontstaan er hierbij gegarandeerd geen beschadigingen. In de bouw afwerken, bijwerken of repareren is onnodig. Een evident voordeel.

©    Tel (+31) (0)20 6990300  e-mail info@grunbauer.nl TOP