HOME
Grünbauer BV
™  Sterk in staal!  ®
Terug naar de    
inhoudsopgave

Productengamma

Kernwoorden: veelomvattend - technisch geavanceerd - rationeel

Wij vervaardigen op rationele wijze, met de modernste machines, grote en kleine stalen balken en liggers van uiteenlopend model en detailering. De wens van de klant staat hierbij steeds voorop. Wij hebben op dit gebied veel specifieke kennis verworven en kunnen desgewenst adviseren bij ontwerp en berekening van geavanceerde constructiedelen. Een aparte sector vormen onze Hitme ® boombumpers, fraaigevormde boombeschermende pijpproducten die je in het hele land rond bomen kunt aantreffen.

Rechte raatliggers

TOP

Het schoolvoorbeeld van een lichte maar tegelijkertijd stevige en stijve constructie. Zeer flexibel in het gebruik, de lijven zitten bijvoorbeeld in een vloer of plafondconstructie nooit de installateur in de weg. Raatliggers laten zich scherp optimaliseren door een weloverwogen keuze van de verhoging.
Wij bieden elders op deze website uitgebreide informatie, gegevens en tabellen ten behoeve van dit optimalisatieproces.

Klik hier voor meer informatie

Klik in de figuur voor meer informatie ....


(Sterk) gebogen raatliggers

TOP

Raatliggers hoeven bepaald niet alleen maar recht te zijn. Oh nee! We maken ze in de fraaiste boog- of toogvormen: parabool, hyperbool, ellips, sinusoïde, bijna alles kan. Voorbeelden van toepassingen zijn er genoeg te vinden. Prachtige staaltjes van innovatief en creatief denken - vakmanschap in optima forma.
Wij tonen elders op deze website fraaie voorbeelden van deze spectaculaire constructies.

Klik hier voor meer informatie

Klik in de figuur voor meer informatie ....


Ruimtelijke raatliggers

TOP

Heel apart zijn de ruimtelijke raatliggers. Zij ontstaan door het samenvoegen van drie of vier in tandheugelvorm versneden profielhelften. Dergelijke 3-D liggers kunnen recht worden uitgevoerd maar ook (sterk) gebogen. Meestal last men steeds de drie of vier bijeenhorende tanden samen. Bij ruimtelijke raatliggers uit vier halve balken gecomponeerd, kan men echter ook de tegenoverliggende paren onderling een halve steek verschuiven, waardoor een fraai "schakel"-effect ontstaat. Dergelijke balken zijn wel minder stijf.

Klik hier voor meer informatie

Klik in de figuur voor meer informatie ....


Patrijspoortliggers

TOP

Wanneer de hoekige zeskantige openingen in een raatliggerlijf esthetisch niet voldoen, dan maken wij er toch mooie ronde openingen van? Gelaste patrijspoortliggers worden op dezelfde wijze opgebouwd als raatliggers, uit twee versneden profielen. Bij het snijden ontstaat (in tegenstelling tot raatliggers) enig materiaalverlies. Ongelaste patrijspoortliggers maakt men direct uit de uitgangsprofielen, simpel door het uitsnijden van de ronde openingen in het lijf. Hierbij ontstaat wat meer materiaalverlies - daar staat tegenover dat de liggers geen lasnaad hebben. Overigens kunnen ook andere dan zuiver ronde openingen worden gesneden.

Klik hier voor meer informatie

Klik in de figuur voor meer informatie ....


Geïntegreerde stalen vloerliggers

TOP

Geïntegreerde stalen vloerliggers vormen in combinatie met kanaalplaten, breedplaten of staalplaat-beton vloeren een ijzersterke vloerconstructie in de staal- en betonskeletbouw. De liggers steken onder noch boven de vloer uit. Gelaste stalen vloerliggers maken een snelle en eenvoudige montage van de draagconstructie mogelijk. Er zijn diverse typen geïntegreerde stalen vloerliggers in gebruik. Enerzijds de hoed- en petliggers; anderzijds de simpeler SFB- en IFB-liggers.
Wij bieden elders op deze website gedetailleerde informatie omtrent dit type liggers en het gepatenteerde Grünbauer-montagesysteem.

Klik hier voor meer informatie

Klik in de figuur voor meer informatie ....


Gelast samengestelde balken en balkeinden

TOP

Een balk of vollewandligger samenstellen uit platen en/of delen van gespleten profielen? Bij ons is dit niet alleen technisch mogelijk, maar bovendien nog betaalbaar. U bent zeker van de beste kwaliteit, doordat wij de lasnaden door en door in één gang onder poederdek leggen. Wij beschikken immers over de modernste lasmachines.

Klik hier voor meer informatie

Klik in de figuur voor meer informatie ....


Getoogde, gezeegde, gebogen en geknikte balken

TOP

Constructeurs gebruiken graag balken die niet strikt recht zijn. Zij compenseren bijvoorbeeld de doorzakking onder het eigen gewicht, door de balk een lichte katterug te geven. Soms maakt de bouwwijze toepassing van gebogen balken onvermijdelijk; soms zijn het overwegingen van esthetische aard die een constructeur voor een gebogen balk doen kiezen. Hoe dan ook: Grünbauer maakt ze allemaal; met precies de voorgeschreven doorzetting, knikhoek of buigstraal. Ook voor de zwaarste balken.

Klik hier voor meer informatie

Klik in de figuur voor meer informatie ....


Hitme ® boombumpers

TOP
Parkerende auto's, fietsen, bromfietsen .... het lijkt wel of bomen vogelvrij zijn. Niemand lijkt zich druk te maken: "zo'n boom kan wel tegen een stootje" is de gedachte. Fout! Want bomen zijn kwetsbaar en gevoelig voor beschadigingen .... en kostbaar.
Welnu. De HITME ® boombumper van Grünbauer houdt Nederland groen ....
Klik hier voor meer informatie

Klik in de figuur voor meer informatie ....


©     Tel (+31) (0)20 6990300  e-mail info@grunbauer.nl TOP