HOME
Grünbauer BV
™  Sterk in staal!  ®
Terug naar de    
vorige pagina
inhoudsopgave

Lassen

De modernste technologie en op grote schaal

Een balk samenstellen uit platen of versneden of gespleten profielen? Bij ons is dit niet alleen technisch mogelijk, maar bovendien nog betaalbaar. U bent zeker van de beste kwaliteit, doordat wij de samenstellende delen door en door in één keer aan elkaar lassen. Onze automatisch gestuurde lasmachine is met twee lastoortsen uitgerust en last volledig onder poederdek. Om u een indruk te geven van de capaciteit: de huidige lengte van de lasstraat is meer dan 30 meter. Overigens komt het nu al regelmatig voor, dat we grotere lengten lassen.

Bovenstaande schets van de Haane dubbelkops-lasmachine toont hoe met deze automaat zeer grote constructies op efficiënte wijze gelast kunnen worden. De arm van de machine kan 180° gezwenkt worden, voor het lassen van omvangrijke constructies die op een laagliggende vloer vóór de machine kunnen worden opgesteld. Het lasbereik in de breedte is 3,10 meter, terwijl het te lassen object een hoogte mag hebben van 2 meter. Door het half-portaal-ontwerp van de machine kan de lengte van het lasbereik in principe onbeperkt worden vergroot. We hebben ruimte gereserveerd voor toekomstige uitbreiding tot maar liefst 50 meter. Aangezien de lasarm draaibaar is, kan aan twee zijden van de machine worden gelast. Terwijl aan de ene zijde wordt gelast, wordt tegelijkertijd aan de andere zijde het volgende object voorbereid en (samen)gesteld. De machine is zodoende 100% productief.


Overzichtsopname van de Haane machine. Er ligt een kapitale plaatligger onder de lastoortsen.

Toch wel een sprekend voorbeeld! Deze gelaste plaatligger heeft flenzen van 500 x 50 mm en een lijf van 1600 x 20 mm. De lengte bedraagt 14 meter; het totaal gewicht 12 ton.


De machine last tegelijkertijd en in één doorgang de twee flensnaden. Na omdraaien van de ligger worden de tegenlassen gelegd.

Overwegend wordt onder poederdek gelast. Dit is een uiterst efficiënte methode, juist voor het lassen van lange lengten. Er wordt een uitstekende inbranding verkregen, hetgeen bevorderlijk is voor de sterkte en de kwaliteit van de las. De poederdekmethode is erg gunstig in milieutechnisch opzicht en trouwens ook in ergonomisch opzicht; het poederdek beschermt lassers tegen spatten en voorkomt lasogen.


Probleemloos kunnen in eenmaal lassen met a=7 mm worden gelegd. De warmteinbreng is het werkstuk is beperkt, zodat er relatief weinig vervorming optreedt.

De Grünbauer lasmachine heeft een uniek computergestuurd lasnaadvolgsysteem, waardoor het lassen van bijvoorbeeld een kromme balk geen enkel probleem is. De machine last tot op 0,1 mm nauwkeurig. Verder kunnen hierdoor op betrouwbare wijze hoge productiesnelheden worden gerealiseerd. Zo kan bij ononderbroken lassen met 3 mm draad in één arbeidsgang een lashoogte van a=7 mm worden verkregen. Vergelijk dit eens met het minitrack-systeem, dat draad van maximaal 1,2 of 1,6 mm gebruikt! Op de Haane machine van Grünbauer worden trouwens twee lassen tegelijk gelegd (dubbelkops-systeem). Daarbij heeft de machine een loopsnelheid van 0,5 meter per minuut.


Detailopnamen van de laskoppen. Hier wordt onder poederdek gelast. De machine kan desgewenst ook op CO2-lassen worden ingesteld.

Ter vergelijking. Bij handmatig lassen wordt (eveneens uitgaande van ononderbroken lassen) tijdens één arbeidsgang met maximaal 1 mm draad gelast bij een snelheid van 4 ŕ 5 meter per uur (!) Om a=7 mm te realiseren zijn zeker drie arbeidsgangen nodig. Handmatig lassen kost daarom niet alleen meer tijd, maar gaat ook ten koste van de kwaliteit van de las, omdat bij drie arbeidsgangen ook driemaal zoveel warmte wordt ingebracht. Daarom treedt allicht driemaal zoveel vervorming op.

De Haane-lasmachine van Grünbauer is het enige exemplaar in Nederland. In totaal staat er een twaalftal van dergelijke machines in Europa.


©     Tel (+31) (0)20 6990300  e-mail info@grunbauer.nl TOP