HOME
Grünbauer BV
™  Sterk in staal!  ®
Terug naar de    
vorige pagina
inhoudsopgave

Het lassen van raatliggers

Niet sterker (en duurder) dan nodig

In de praktijk worden de tanden van raatliggers vaak niet volledig doorgelast. Dat is ook niet nodig, omdat deze lassen in de neutrale zone (lijn) van de balk liggen, waar ze bij de gebruikelijke toepassingen slechts gering worden belast. De tanden worden wel altijd over de volle tandlengte gelast, maar in het bijzonder bij dikke lijven wordt de vooropening in de kern niet per se geheel volgelast. Is er echter sprake van een overwegend dynamische belasting van de raatligger, zoals bij kraanliggers of vrachtwagen-opleggers, dan worden alle tandlassen natuurlijk wél voor de volle 100% doorgelast (kerfwerking).

Elke goede raatliggerfabrikant - en dus zeker Grünbauer BV - houdt als specificatie voor de doorlassing van de tanden van statisch belaste raatliggers minimaal 80% aan. Daarmee benadert hij het economisch optimum tussen sterkte en productiekosten. Bij raatliggers met dunnere lijven bedraagt de doorlassing in de praktijk bij Grünbauer BV overigens vrijwel altijd 100%. Wanneer een grotere minimale doorlassing dan 80% wordt gewenst, dan moet zulks worden gespecificeerd bij de opdracht. Deze uitvoering heeft een meerprijs ten opzichte van de standaard-uitvoering met minimaal 80% doorlassing.

©     Tel (+31) (0)20 6990300  e-mail info@grunbauer.nl TOP