HOME
Grünbauer BV
™  Sterk in staal!  ®
Terug naar de    
vorige pagina
inhoudsopgave

Toelichting

kopje

In de vloerligger-tabellen zijn de determinerende profielgegevens opgenomen. Dit zijn:

grootheid   eenheid  
G kg/m Het berekend gewicht per lengte-eenheid. De gegevens zijn gebaseerd op een soortelijke massa van 8000 kg/m³
M+   doorsnedeklasse onder positief buigend moment (in het veld)
M-   doorsnedeklasse onder negatief buigend moment (boven een tussensteunpunt)
Iy4 cm4 traagheidsmoment4
Wel4 cm3 elastisch weerstandsmoment4
Wpl4 cm3 plastisch weerstandsmoment4
My;u kNm De rekenwaarde pvan het uiterst opneembare positief buigende moment om de y-as. Indien M+ 1 of 2 is, wordt hiervoor Wpl genomen, vermenigvuldigd met de vloeigrens fy (= 355 N/mm²). Indien M+ 3 is, wordt hiervoor Wel genomen, vermenigvuldigd met fy. Het is verstandig met een ietwat gereduceerde My;u te rekenen. De reductie is profiel-afhankelijk en meestal < 10%
Vz;u kN De rekenwaarde van de uiterst opneembare dwarskracht

©     Tel (+31) (0)20 6990300  e-mail info@grunbauer.nl TOP