HOME
Grünbauer BV
™  Sterk in staal!  ®
Terug naar de    
vorige pagina
inhoudsopgave

Het gepatenteerde Grünbauer transport- en montagesysteem

Doordacht en doeltreffend

De montage van een staalconstructie is (nog steeds) in veel opzichten een wat onderbelicht aspect. Er wordt heel wat af-geimproviseerd op de bouwplaats. De monteurs zeuren daar niet over, integendeel, ze houden de eer aan zichzelf en weten een oplossing te bedenken voor zowat elke montageproblematiek. Of de gevonden oplossing altijd de optimale is, valt natuurlijk te betwijfelen. Merkwaardig genoeg maakt vrijwel niemand zich daar druk over.

Jammer!!

Want met een tot in de finesses uitgekiend transport- en montagesysteem, zoals dit door Grünbauer is bedacht, gepatenteerd en (gratis) ter beschikking wordt gesteld .... kan hier veel worden gewonnen. Tijdbesparing, minder oponthoud, minder beschadigingen, minder montage-onnauwkeurigheden, minder logistieke bottlenecks. Alleen maar voordelen.

Zeker wel complex en duur??

Nee hoor, het Grünbauer-systeem vergt slechts een uiterst eenvoudige (en zeer goedkope) constructieve aanpassing van de liggerkoppen. Het inlassen van twee stukken pijp nabij de liggereinden volstaat. De kosten hiervan zijn natuurlijk miniem. Door deze eenvoudige aanpassing wordt het hanteren van de liggers bij wijze van spreken kinderspel.

1 Twee stukjes pijp per liggereind. Meer is niet nodig!
2 De speciale hijspennen (a) worden in de buitenste pijp gestoken. Ze zijn aan de lijfbreedte aangepast. Deze pennen worden door Grünbauer (gratis) ter beschikking gesteld.
3 In de binnenste pijp wordt een steunpen (b) gestoken. Middels vulringen (c) wordt deze aangepast aan de liggerbreedte. Ook de steunpennen worden (gratis) ter beschikking gesteld.

En hoe werkt het dan??

Dankzij deze pijpen en hijspennen kan de ligger nauwkeurig worden gepositioneerd tijdens de montage. Hij blijft tijdens het hijsen steeds zuiver horizontaal, schuinstelling dwars op de as is onmogelijk. Bij de montage zal de liggerkluft dus gladjes over de montageklos en -pen op de kolom glijden. Zó wordt het inhangen het spreekwoordelijke fluitje van een eurocent. De ingelaste pijpen worden ňňk gebruikt om de per zelflossende zijlosser op de bouwplaats aangevoerde balken in afwachting van de montage op steun- of stapeljukken af te leggen. Hierbij blijft de onderflens met de kwetsbare brandwerende bekleding gegarandeerd van beschadigingen gevrijwaard. Aanvoer per zelflosser: geen beslag op de bouwkraan, geen wachttijden voor de transporteur.

4 De ligger wordt afgelegd op een juk.
5 Na het afleggen worden door de steunjukken borgpennen gestoken.
6 Waardoor het stapelen van de liggers wel heel eenvoudig in het werk gaat. Kijk maar ....
7
De in de fabriek aangebrachte brandwerende bekleding wordt hierbij gegarandeerd niet beschadigd.
8 Is het zover? Kan de ligger worden gemonteerd? Borgpennen los en HUP, daar gaat hij al de hoogte in, op weg naar zijn plaats in het gebouw-in-wording!

©     Tel (+31) (0)20 6990300  e-mail info@grunbauer.nl TOP