HOME
Grünbauer BV
™  Sterk in staal!  ®
Terug naar de    
vorige pagina
inhoudsopgave

Boutloze oplegging van hoedligger op kolom

Bijgaande tekening toont de bevestiging van de hoedligger aan de kolom door middel van de kluft-oplegging. Het is een boutloze verbinding. De kluft is een rechthoekige dikke plak staal (met een pen eraan gelast) dat aan de kolom is gelast of gebout. In de onderflens is een uitsparing aangebracht. Deze is nodig om de hoedligger van boven naar beneden met de bovenflens op de kluft te laten zakken.


Opmerking voor de taalpurist:
Het woord kluft is hier taalkundig gezien niet correct. Want “kluft” betekent “inham” of “baai”. De uitsparing in de onderflens is dus de kluft. Inmiddels is het gebruikelijk dat men bij hoedliggers met “kluft” niet de uitsparing in de onderflens bedoelt, maar de dikke plak staal dat aan de kolom is bevestigd.De traditionele kluft-oplegging. Uitvoering met minimale tolerantie.

Bij het monteren van de hoedligger schuift men de uitsparing van de onderflens over de kluft heen van boven naar beneden, totdat de bovenflens op de bovenkant van de kluft rust. De pen zorgt ervoor dat de hoedligger geborgd wordt.

Wanneer de breedte van de uitsparing in de onderflens iets groter is dan de breedte van de kluft (dus met minimale tolerantie), kan de hoedligger in de praktijk niet gemonteerd worden. Immers, er behoeft maar iets tegen te zitten en het blijkt niet mogelijk om de hoedligger over de kluft heen te schuiven. Oorzaken kunnen zijn: de hoedligger kan iets getordeerd zijn ten gevolge van het lassen. Of de kolom staat niet exact verticaal.

Het probleem als volgt geďllustreerd:

De traditionele kluft-oplegging. Uitvoering met ruime tolerantie.

Bovenstaand probleem kan verholpen worden wanneer men de breedte van de uitsparing in de onderflens groter maakt dan de breedte van de kluft. Bijvoorbeeld links en rechts 5 mm. Het montageprobleem dat de hoedligger niet over de kluft wil schuiven is weliswaar opgelost, maar er ontstaat een ander probleem. Nadat de ligger is gemonteerd, en men de kanaalplaten gaat monteren, blijkt de hoedligger om de lengteas de draaien, totdat (in de uitsparing) de onderflens tegen de kluft ‘aan’ zit. Bij het monteren van de kanaalplaten aan de andere kant van de hoedligger, blijkt de hoedligger niet terug te draaien. De hoedligger blijft scheef liggen. Het probleem als volgt geďllustreerd:Dit probleem van het draaien van de hoedliggers bij het inleggen van de kanaalplaten kan met voorkomen door de hoedligger van te voren te onderstempelen. Het onderstempelen is arbeidsintensief en kostbaar.De nieuwe kluft-oplegging: Het trapeziumvormige ei van Columbus!

Door de kluften trapeziumvorming te maken, is het montageprobleem verholpen.

Van boutloze naar geboute verbinding van de hoedligger met de kolom

Over de vraag, waarom de voorhandliggende oplossing van de trapeziumvormige niet eerder is bedacht, het volgende.Korte geschiedenis

De hoedligger is één type van een geďntegreerde ligger. Zoals elders op onze site is vermeld, zijn er ook IFB en SFB-liggers (zie http://www.grunbauer.nl/ned/hoed.htm). De geďntegreerde ligger is in korte tijd populair geworden. Bijgaande tabel laat de ontwikkeling zien van 1990 tot 1997:

Bijna een verdubbeling per jaar! Na 1997 is het verbruik van de geďntegreerde liggers overigens niet meer bijgehouden.

Van de geďntegreerde liggers maakt de hoedligger een belangrijk deel uit. Er zijn meer dan voldoende aanwijzingen om aan te nemen dat het verbruik van de hoedliggers dezelfde trend laat zien als bovenstaande diagram.Hoedliggers

De hoedligger is destijds geďntroduceerd als een boutloze geďntegreerde ligger, dat wil zeggen als een ligger die op "kluften" werd opgelegd als verbinding met de kolom. Naarmate de hoedligger in populariteit won, bleek het "boutloze" geen succes. De oplegging met kluften raakte steeds minder in zwang. De hoedliggers bleken beter oplegbaar gemaakt te kunnen worden door er ordinaire kopplaten aan te lassen. De hoedligger met boutloze verbinding kwam steeds minder voor en maakte plaats voor de hoedligger met geboute verbinding.

De trapeziumvormige kluftverbinding is inmiddels met succes op verschillende bouwwerken toegepast.

Op de trapeziumvormige kluftverbinding is octrooi verleend.

©     Tel (+31) (0)20 6990300  e-mail info@grunbauer.nl TOP