HOME
Grünbauer BV
™  Sterk in staal!  ®
Terug naar de    
vorige pagina
inhoudsopgave

Waarom zijn raatliggers zo geschikt als constructie-element?

Bijzondere mogelijkheden

Raatliggers hebben een aantal specifieke mogelijkheden en voordelen. Ze zijn licht en sterk, goedkoop en elegant. Makkelijk te monteren op de bouwplaats. De gaten in het lijf vereenvoudigen het werk van de installateur en van de electricien, want leidingen kunnen de liggers probeemloos kruisen. Van nature zijn immers al veel en ruime openingen in het liggerlijf aanwezig. Het aanbrengen van secundaire bouwelementen zoals plafondsystemen is ook simpel. En raatliggers zijn MOOI. De meeste architecten weten een raatligger heel goed op zijn esthetische waarde te schatten. Daarom worden raatliggers óók in zichttoepassingen zo graag gebruikt.

In bepaalde gevallen ligt de keuze voor raatliggers misschien minder voor de hand. Namelijk, wanneer een ligger met aanzienlijke puntlasten wordt belast. Of wanneer de raatligger wordt gebruikt als doorlopende balk over meer steunpunten. In portalen met stijve knooppunten komen voor raatliggers relatief ongunstige belastingconcentraties voor. In dergelijke gevallen moeten raatliggers ter plaatse van de belastingsconcentraties verstevigd worden. Bijvoorbeeld door in één of meer raten platen in te lassen. Het hiermee gemoeide extra pas- en laswerk is relatief prijzig. Elke plaat vergt immers zes (of acht) lassen; hetgeen op een balk met een lengte van zeg 12 tanden de laskosten anderhalf (één tweederde) maal zo hoog maakt. De (technisch) mooiste oplossing in dergelijke gevallen is, de bewuste raten met opgelaste (opstaande) randen te omzomen. Helaas is dit gelijk ook de duurste oplossing .... Nog één minpuntje. Wanneer zéér hoge eisen worden gesteld aan de brandwerendheid zijn raatliggers wellicht wat minder aantrekkelijk, omdat de vuurwerende bekleding ongeveer 20% dikker moet zijn dan voor het moederprofiel, om dezelfde brandwerendheid te verkrijgen.

Unieke kansen

Raatliggers bieden een constructeur allerlei kansen om "op maat" te construeren. In simpele rechte raatliggers kan namelijk de verhoging naar wens worden bepaald door wijziging van het snijpatroon. Zo kan de sterkte nauwkeurig worden aangepast aan de voorkomende belastingen. Dat heet: optimaal construeren! Verder is het probleemloos mogeljk, een in hoogte verlopende raatligger te maken. Het is daarvoor voldoende, om het snijpatroon niet exact evenwijdig aan de lengterichting van de balk te leggen, maar onder een geringe hoek. Een van de twee helften wordt vòòr het samenlassen in de lengte omgekeerd. Zo komen aan het ene eind de beide lage zijden samen en aan het andere eind de hoge zijden.

Een derde bijzondere mogelijkheid is het combineren van een lichtere bovenhelft met een zwaardere onderhelft. Uiteraard worden deze uit twee aparte walsprofielen gesneden. Zolang het aantal te fabriceren raatliggers even is, ontstaat hierbij geen materiaalverlies. Deze laatste constructie is bijvoorbeeld geschikt wanneer een ondervloerligger en een betonnen vloer samenwerken. Op de bovenflens van de raatligger worden dan studs gelast, om de verankering van het beton op de ligger te verzekeren.

Raatliggers kunnen heel makkelijk worden getoogd, gezeegd en gebogen. Voor wat sterker gebogen raatbalken worden de helften uit verschillende walsprofielen gesneden. Hierdoor kan men de tandbreedtes en tandsteken goed op elkaar afstemmen. Gebogen raatbalken zijn in allerlei krommingen te leveren: cirkelvorm, ellipsvorm en paraboolvorm, om enkele voorbeelden te noemen.

©     Tel (+31) (0)20 6990300  e-mail info@grunbauer.nl TOP