HOME
Grünbauer BV
™  Sterk in staal!  ®
Terug naar de    
vorige pagina
inhoudsopgave

Waarom zijn geďntegreerde stalen vloerliggers gunstig als bouwelement?

Een goede vraag ....

Bouwwerken met geďntegreerde stalen vloerliggers vind je tegenwoordig alom in den lande. Waarom is dat eigenlijk? Zijn ze dan zo gunstig?

.... die makkelijk beantwoord kan worden

Jawel! Geďntegreerde stalen vloerliggers hebben namelijk een groot aantal specifieke voordelen, voor opdrachtgever, architect, constructeur en aannemer. En voor de leverancier van het staalwerk, natuurlijk.

De bouwwijze met stalen skelet en geďntegreerde stalen liggers leidt tot een (opvallend) efficiënte en lichte constructie. Zo kan er bespaard worden op de grondwerken en de fundering. Het gebouw voldoet aan de zwaarste eisen aangaande brandwerendheid, wanneer de stalen kolommen en liggers van een passende brandwerende bekleding worden voorzien. Aangezien de liggers ingebed liggen in beton, hoeft hierbij uitsluitend de onderflens te worden bekleed. Dat spaart flink in de kosten. Het gebruik van staal voor kolommen en liggers is relatief gunstig qua integrale milieubelasting.

Omdat de liggers onder noch boven de vloer uitsteken, is er geen enkel hoogteverlies in het gebouw. De vloer is volledig vlak en vrij indeelbaar. Er zijn dus ook geen belemmeringen bij de aanleg van de technische installaties (luchtbehandeling, water/sanitair, electriciteit). Zeker bij gebouwen met veel leiding- en kanaalwerk een niet te onderschatten voordeel. Geen verloren hoogte in het gebouw, dat wil ook zeggen, geringere bruto verdiepingshoogte, met andere woorden, een minimaal bouwvolume.

Omdat de constructie van gebouwen met staalskelet en geďntegreerde stalen liggers vrij ver gestandaardiseerd is, blijven de ontwerpkosten laag. Er zijn uitgebreide gegevens en uitgewerkte detailleringen beschikbaar voor de constructeur. Ook de bestekken zijn vérgaand gestandaardiseerd. Dat spaart tijd en vermindert de kans op misverstanden.

Stalen kolommen en liggers worden in de fabriek gefabriceerd en voor zover nodig van een brandwerende bekleding voorzien. Dat is zeer bevorderlijk voor een snelle voortgang van de bouw, zonder onderbrekingen, zonder haperingen en met een optimale logistiek. Bij de aanvoer van de elementen zorgt een uitgekiend systeem van transport-hulpmiddelen er voor, dat beschadigingen worden vermeden. De montage op de bouwplaats is simpel. Zeker wanneer hierbij de speciaal daarvoor ontwikkelde montage-hulpmiddelen worden ingeschakeld. Wij bieden ons eigen gepatenteerde Grünbauer transport- en montagesysteem. De hulpmiddelen worden kosteloos ter beschikking gesteld.

Bij dit alles gelden natuurlijk wél twee voorwaarden! De staalconstructie moet goed ontworpen zijn. En de fabricage en montage moeten in goede handen zijn. Vooral bij het laatste aspect kan de expertise van Grünbauer een belangrijke rol spelen.

Literatuur over geďntegreerde liggers

Inmiddels bestaat er veel literatuur over de ins and outs van geďntegreerde stalen vloerliggers. Hieronder een opgave van enkele interessante artikelen. Met dank aan Bouwen met Staal!

1.   Thor, J.; A new fire-safe composite steel beam; Steel Construction Today, 4-1990
2. Hedin, J.; De Zweedse oplossing voor verdiepingsgebouwen; Bouwen met Staal, 106 (1992)
3. Meersseman, J., Somere, L. de; Kantoorgebouw Pleiad, Brussel; Bouwen met Staal, 109 (1992)
4. Verdiepingbouw met stalen skelet en kanaalplaatvloeren; Syllabus; Staalbouwkundig Genootschap; Rotterdam; 1992
5. Het Zweedse concept ook in Nederland?; GeAnalyseerd 2; Project Analyse Bureau; Rotterdam; 1992
6. In uitvoering; GeAnalyseerd 3; Project Analyse Bureau; Rotterdam; 1992
7. Slim floor design and construction; SCI-publication 110; Steel Construction Institute; 1992
8. Slim floor construction; Design in Steel 2; British Steel; 1992
9. Steel structure for slim floor construction; Arbed; 1993
10. Office buildings in steel: the Swedish method; ECCS-publication 74; 1994
11. Haar, D.J. ter, Lugten, A.; Bedrijfsgebouw Holec Projects, Waddinxveen; Bouwen met Staal, 112 (1993)
12. Bogaard, A.W.A.M.J. van de; Verdiepingbouw in staal en beton; Bouwen met Staal, 113 (1993)
13. Markslag, B.Th.F.; Drukkerij Wouda, Katwijk aan Zee; Bouwen met Staal, 113 (1993)
14. Sturm, F.A.A.M.; Kantoorgebouw Sturm Architecten, Roosendaal; Bouwen met Staal, 114 (1993)
15. Parkeergarages; GeAnalyseerd 4; Project Analyse Bureau; Rotterdam; 1993
16. Toepassen van staalskeletconstructies in verdiepingsbouw; Staalbouwkundig Instituut; Rotterdam; 1994
17. Hamerlinck, R., Twilt, L.; Brandwerendheid eenzijdig verhitte staalconstructies; in: Overspannend Staal 2; Staalbouwkundig Genootschap; Rotterdam; 1994
18. Lachmann, M.; Verbeterde geďntegreerde ligger verhoogt betrouwbaarheid; Bouwen met Staal, 164 (2002)

©     Tel (+31) (0)20 6990300  e-mail info@grunbauer.nl TOP