HOME
Grünbauer BV
™  Sterk in staal!  ®
Terug naar de    
vorige pagina
inhoudsopgave

Wat zijn ge´ntegreerde stalen vloerliggers?

Een ijzersterke sterke combinatie van staal met beton!

Oh juist. Blijft de vraag: wat zijn ge´ntegreerde stalen vloerliggers nu eigenlijk precies? Wel, men spreekt van "ge´ntegreerde" vloerliggers wanneer deze volledig in een vloer zijn opgenomen. De liggerhoogte is grosso modo gelijk aan de vloerdikte, met andere woorden, de ligger steekt boven noch onder de vloer uit. Zodoende worden de stalen liggers aan drie zijden omgeven door beton. Alleen de onderflens blijft vrij.

Ge´ntegreerde stalen vloerliggers maken deel uit van een modern bouwconcept, dat z'n oorsprong heeft in Zweden en Engeland. Dit concept is uiterst succesvol gebleken. Een verdiepinggebouw heeft in deze bouwwijze een stalen of betonnen skelet en vloeren van (meestal) betonnen prefab kanaalplaten, op stalen liggers afgelegd. De voegen tussen de kanaalplaten worden na plaatsing met beton gevuld. De kopnaden worden daarbij gewapend met staven, die men in sparingen in de kanaalplaten legt. De zo ontstane vloeren vormen constructief gezien schijven.

De stalen liggers van deze vloeren zijn zó vormgegeven, dat zij geheel binnen de vloer blijven. Om dit te realiseren, geeft men hen een brede strookvormige onderflens, waarop aan weerszijden van het lijf de koppen van de kanaalplaten komen te rusten. Het liggerlijf is een warmgewalst profiel of een gelaste koker, met een hoogte gelijk aan de dikte van de gekozen kanaalplaten.

Voor de oplegging van de vloerliggers op de (stalen of betonnen) kolommen bestaan diverse min-of-meer gestandaardiseerde constructies. De constructeur kan beschikken over uitgebreide gegevens en uitgewerkte detailleringen hiervan.

Vrijwel altijd is de vloerligger licht getoogd (tot maximaal 3% van de lengte), om onder de belasting door het eigengewicht van de vloerconstructie op een vrijwel vlakke vloer uit te komen. De te hanteren toogmaat is uiteraard afhankelijk van de gekozen liggerlengte.

Gestandaardiseerde vloerdelen

Naast kanaalplaat worden ook wel andere vloerconstructies uitgevoerd, bijvoorbeeld met breedplaten. Ook een staalplaat-betonvloer is goed mogelijk. Het bijzondere voordeel van een vloer uit kanaalplaten is echter de snelheid waarmee hij te leggen is. Kanaalplaten zijn prefab-elementen en dus zijn de afmetingen gestandaardiseerd. De beschikbare dikten zijn:

150 mm 200 mm 320 mm
180 mm 265 mm 400 mm

Ook de voorkeurs-traveematen en dito beukmaten zijn vastgelegd. Vanzelfsprekend zijn deze afhankelijk van de dikte van de kanaalplaten en de voorkomende belasting. Bij een vloerbelasting van 4 kN/m² houdt men bij voorkeur de volgende stramienmaten aan:

dikte traveemaat (in m) beukmaat (in m)
150 mm 3,6 - 4,5 - 5,4 3,6 - 4,5 - 5,4 - 6,3 - 7,2
180 mm 4,5 - 5,4 - 6,3 - 7,2 4,5 - 5,4 - 6,3 - 7,2 - 8,1
200 mm 5,4 - 6,3 - 7,2 - 8,1 5,4 - 6,3 - 7,2 - 8,1 - 9,0
265 mm 6,3 - 7,2 - 8,1 - 9,0 6,3 - 7,2 - 8,1 - 9,0 - 9,9 - 10,8
320 mm 7,2 - 8,1 - 9,0 - 9,9 - 10,8 9,0 - 9,9 - 10,8 - 11,7 - 12,6
400 mm 10,8 - 11,7 - 13,6 - 14,5 10,8 - 11,7 - 12,6 - 13,5 - 14,4 - 15,3

Gestandaardiseerde liggers

Niet alleen de vloerdelen zijn gestandaardiseerd, ook bij de liggers is dit het geval. In het geval van de liggerhoogte ligt dat natuurlijk ook erg voor de hand. Immers, de nominale hoogte h van een ge´ntegreerde ligger is gelijk aan de dikte van de te gebruiken kanaalplaat. Deze hoogte wordt gedefinieerd als de verticale afstand tussen de bovenkant van de onderflens en de bovenkant van de bovenflens. Aangezien de kanaalplaten in een zestal diktes voorkomen, zijn er ook zes liggerhoogten vastgelegd.

De nominale breedte b van een ge´ntegreerde ligger is de overall (buitenwerkse) breedte van de bovenflens. Deze maat hangt nauw samen met de dimensionering van de kolommen in het gebouwskelet. Voorkeursbreedten zijn 200 mm, 250 mm en 300 mm. In de praktijk komen hierin kleine verschillen voor. De bovenflens van de ligger wordt namelijk tussen de verticale lijfplaten gelast. Bij dikke lijfplaten is daarom de overall breedte van de ligger wat groter dan bij dunne. Men houdt bij voorkeur de bovenflenzen op dezelfde breedte, aangezien deze uit gewalste strip bestaan.

Liggervormen

In de praktijk zijn verschillende typen ge´ntegreerde vloerliggers in gebruik, te weten: hoed-, pet-, SFB- en IFB-liggers.

©    Tel (+31) (0)20 6990300  e-mail info@grunbauer.nl TOP