HOME
Grünbauer BV
Silná v oceli !
Zpět na     
obsah

Ceník o tryskání a konzervace

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Platí pro díly prosté tuku a barevných nátěrů bez navařených součástí. U nosníků a profilů je minimální délka 2 m a maximální 25 m. Pro plechy jsou tyto hodnoty 3 m, případně 12 m. Tryskávat se bude minimálně do třídy SA-2,5. Jako konzervace se bude nanášet jednosložkový základní nátěr pro sváření. Tloušťka suché vrstvy je 25 μm (cílová hodnota).
V případě odlišných specifikací bude kalkulace vycházet ze zde uvedených cen, ke kterým se připočte přirážka. Tyto přirážky lze obdržet na požádání elektronickou poštou.

Ocelový plech
501-999 mm šířka
1000-1530 mm šířka
1530-3000 mm šířka
Úzké a středně široké nosníky
INP .. UNP .. Malý-UNP .. ZNP
IPE .. IPE-A .. IPEo .. IPEv
Široké nosníky
HE-A .. HE-B .. HE-M .. HE-AA
Prolamované nosníky (1,5 x zvýšené)
INP .. UNP
IPE .. IPE-A .. IPEo .. IPEv
HE-A .. HE-B .. HE-M .. HE-AA
Trubky
Přehled
Plynové trubky .. Parní trubky
Trubky třídy A .. Konstrukční trubky
Svařované a bezešvé ocelové trubky
< 100 mm dia .. > 100 mm dia
Profily válcované za tepla
Rovnoramenná L ocel
Nerovnoramenná L ocel
Ocelové profily T s vysokou stojinou
Ocelové profily T se širokou patkou
Plochá ocel .. Široká ocel
Čtvercová ocel .. Kruhová ocel
Půlkruhová ocel a plochá půlkruhová ocel
Hlavičková ocel (holandské profily)
Za tepla tvářené duté profily
Čtverec .. Obdélník
Za studena tvářené duté profily
Čtverec .. Obdélník
Za studena tvářené profily
Rovnoramenný L-profil
Nerovnoramenný L-profil
Rovnoramenný U-profil
Nerovnoramenný U-profil
©  Johann Grünbauer (email)  Tel (+31) (0)20 6990300  Fax (+31) (0)20 6905911 TOP