HOME
Grünbauer BV
™  Sterk in staal!  ®
Terug naar de    
vorige pagina
inhoudsopgave

(Sterk) gebogen raatliggers

Elegant en charmant

Grünbauer introduceerde in 1982 de scherp gebogen raatliggers. Deze kennen enkele specifieke moeilijkheden bij de productie. Wanneer de getande helften van een enkele gesneden balk voor het lassen sterk gebogen worden, passen de tanden namelijk niet meer netjes op elkaar. Bij een korte flauwe boog levert dat nog geen onoverkomelijk probleem op; maar voor langere en scherpere bogen is het geen gezicht. De ingenieuze "methode-Grünbauer" schrijft in dergelijke gevallen voor, de onder- en bovenhelften van een ligger uit aparte balken te snijden, met een (berekend) verschil in steek. Tegelijkertijd wordt ook de helling van de trapezia voor beide balken ietwat verschillend gemaakt. De tanden van de gebogen helften kunnen dan keurig netjes aansluiten. Een goed voorbeeld van een op deze wijze vervaardigde parabolisch gekromde raatligger - de absolute pionier op dit gebied - was te zien op de Floriade 1981. Hier confronteerde een voetbrugje van een meter of zeven over een vaartje de nietsvermoedende bezoeker plotseling met de opvallende effectiviteit en simpelheid van deze oplossing.

Een normale gebogen raatligger, zonder tussenplaten.

Een exotisch model, met in hoogte verlopende tussenplaten, waardoor een zeer typerende uitwaaierende vorm ontstaat. Verrassend, wat hier met eenvoudige middelen wordt bereikt.

 

Enkele beelden uit de productie

De binnen- en buitendelen van een ellipsvormige raatligger worden op een montagemal geplaatst, om de ligger af te kunnen lassen.

De twee componenten zijn naar elkaar toegeschoven. Binnen- en buitenrand werden met verschillende tandheugelprofielen gesneden. Hierdoor zullen zij na het buigen van de helften perfect op elkaar passen.

 

De tippen van de raatlijven raken elkaar. Het buigwerk is zo nauwkeurig uitgevoerd, dat alle tippen tegelijkertijd contact maken.

Uit deze detailopname blijkt wel, hoe fraai de raatlijven op elkaar passen. Het lassen van de intermitterende langsnaad geeft geen enkel probleem.

 


©     Tel (+31) (0)20 6990300  e-mail info@grunbauer.nl TOP